Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу

, Київ 05:05

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Китайській Народній Республіці (за сумісництвом в Монголії) та Генеральним консульством України у м. Шанхай та Генеральним консульством України у м. Гуанчжоу

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

 

валюта КНР

(RMB)

долари США

 

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

112

 

16

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

875

 

125

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

1316

 

188

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

546

 

78

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 

112

 

16

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

112

 

16

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

112

 

16

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

217

 

31

 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

1050

150

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

1638

 

234

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

217

 

31

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

217

 

31

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

217

 

31

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

217

 

31

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

217

 

31

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

700

 

100

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

2191

 

313

10

Видача довідки про належність до громадянства України

112

 

16

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

112

 

16

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

1750

 

250

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

2450

 

350

 

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

455

65

 

дворазової                                                                              

455

65

 

багаторазової

 

455

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

455

65

 

дворазової

455

65

 

багаторазової

455

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

разової

455

65

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

119

17

2

Видача витребуваного документа

385

55

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

700

 

100

 

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

56

8

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

329

47

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

1092

156

4

Видача довідки про засвідчення документа

161

23

 

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

217

 

31

2

Реєстрація шлюбу

546

78

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

700

 

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

700

 

100

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

1092

 

156

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

217

 

31

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

1050

150

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

1750

 

250

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

350

 

50

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

700

 

100

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

546

 

78

 

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 350 RMB /50 дол. США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 2800 RMB/400 дол. США

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 140 RMB/ 20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

329

 

47

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

217

 

441

 

 

31

 

63

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

217

 

441

 

31

 

63

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами „г” та „ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

441

63

є)

посвідчення заповітів

350

 

50

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

1050

 

150

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 700 RMB/

100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

1316

 

188

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

217

31

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

217

31

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

546

78

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

546

 

70

78

 

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

217

31

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

217

 

31

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

217

 

31

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

217

31

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 175 RMB/25 дол. США і не більше 1400 RMB/200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

350 RMB/50 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 105 RMB/ 15 дол. США і не більше 1400 RMB/200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

700

 

100

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

112

 

16

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

217

31

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

546

 

78

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

56

 

8

                

VIIІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

700

 

100

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

2100

 

300

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

1050

 

150

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

161

 

23

 

 


Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу
Керівник: Немиря Максим Борисович
Т.в.о. Генерального консула України в Гуанчжоу, консул
Адреса: 510613, м. Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Тяньхебей, буд. 233,  кімната 1407. Переглянути на мапі
Телефон: (00 8620) 38773550 (консульські питання), Гаряча лінія (тільки у разі загрози життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (у разі надзвичайних ситуацій)
Факс: (008620)38773513
Ел. пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://guangzhou.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Влітку:

09:00 – 18:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Взимку:
09:00 – 19:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Графік прийому громадян:

Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису:

Понеділок з 10:00 до 12:00

Вівторок з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00

Середа з 10:00 до 12:00

Четвер з 10:00 до 12:00

П'ятниця з 10:00 до 12:00

Тел.: (8620) 38773550 консульскі питання, електронна пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua

У неприйомний час консульська допомога надається у таких випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія (тільки у разі загрозі життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України)

  

Межі консульського округу:

м. Гуанчжоу, провінції  Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсічжуанський автономний  район   

Примітки:

Прийом громадян з візових питань здійснюється з понеділка по пятницю з 10:00 до 12:00;


Генеральне Консульство України в Шанхаї
Керівник: Пономаренко Дмитро Георгійович
Генеральний консул України в Шанхаї
Адреса: W402, Sun Plaza, 88, Xian Xia Rd. Shanghai, China, 200336. Переглянути на мапі
Телефон: +86 (21) 62953195; Гаряча лінія: +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян)
Факс: +86 (21) 62953171
Ел. пошта: gc_cns@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://shanghai.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 - 19:00

Обідня перерва: 12:30 – 14:30 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Прийом громадян України: щоденно (крім вихідних) з 9.00 до 12.30 та з 15.00 до 17.30

Увага! Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису. Громадяни певних категорій (люди з інвалідністю, вагітні, тяжкохворі) обслуговуються поза чергою.

Прийом  іноземних громадян та осіб без громадянства: понеділок та четвер з 09:00 до 12:30 (прийом документів) та з 15:00 до 17:30 (видача оформлених документів та віз) 

Межі консульського округу:

м. Шанхай, провінції Аньхой, Цзянсу, Цзянсі, Чжецзян, Фуцзянь

Примітки:

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, ДТП, госпіталізація, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія ГКУ в Шанхаї +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України).