Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • 漢語
Часті питання
Опубліковано 25 травня 2016 року о 07:15

Моїй неповнолітній дитині–громадянці України необхідно самостійно подорожувати до України у супроводі третьої особи. Які супроводжувальні документи треба мати при собі окрім діючого проїзного документу дитини? 

 Така поїздка уможливлюється за дійсним проїзним документом дитини за нотаріально посвідченою згодою обох батьків дитини (один або два окремих документи), у якому вказується визначений маршрут поїздки і зазначається її часовий проміжок. Такий нотаріальний документ-згода батька (матері) підписується особисто у присутності консула України. За вчинення цієї нотаріальної дії справляється консульський збір у розмірі 200 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China» що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

УВАГА! У разі проживання у САР Гонконг/Макао Ви можете звернутися до офіційних властей цих Спеціальних адміністративних районів з проханням посвідчити Вашу заяву штампом APOSTILLE згідно з Гаазькою конвенцію про відміну легалізації офіційних документів, учасницею якої є Україна, що, відповідно, визнаватиметься Україною.

Я громадянка України. У мене народилася дитина від іноземця у КНР. Чи матиме моя дитина громадянство України і чи не впливатиме це на можливість набуття громадянства батька моєї дитини?

Чи можна після цього вписати дані про дитину до мого закордонного паспорта?      

За Законом України «Про громадянство» діти, народжені від батьків,обоє або один з яких є громадянами України, набувають громадянство автоматично з моменту   народження. Для реєстрації факту набуття громадянства України Вам необхідно звернутися до Посольства з відповідною заявою (зразок заяви та додаткову інформацію розміщено на веб-сторінці Посольства у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Реєстрація набуття громадянства України та внесення даних про дітей до закордонних паспортів». На підставі поданих Вами особисто документів Посольство видає відповідну довідку. Законодавством України у випадку реєстрації громадянства України відносно дитини, інший з батьків (батько або мати) якої є іноземним громадянином, не передбачено обмежень стосовно юридичної можливості набуття такою дитиною громадянство іншої держави. Дані про дитину вносяться до Вашого дійсного закордонного паспорта, у якому є відмітка китайських міграційних органів на перебування у КНР, на підставі відповідної заяви (зразок заяви та довідкову інформацію розміщено на Веб-сторінці у вищезазначеній рубриці) та інших документів. За вчинення консульської дії – внесення даних про дитину до закордонного паспорту – справляється консульський збір у розмірі 300 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China» (платіжне направлення готується консульською посадовою особою під час прийому громадян, на підставі якого сплачується відповідний консульський збір у банку) що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

Я на законних підставах проживаю у КНР. Термін дії мого закордонного паспорта України закінчується. Чи можу я його подовжити у Посольстві?  

Так. Така консульська дія вчинюється консульським підрозділом за погодженням з органом видачі Вашого паспорта в Україні. До консульського підрозділу подається відповідна заява (зразок заяви та довідкова інформація розміщена на веб-сторінці Посольства у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Подовження терміну дії закордонного паспорту». За вчинення цієї консульської дії справляється консульський збір у розмірі 400 RMB рахунок Посольства у «Bank of China», що підтверджується відповідною банківською квитанцією. 

Я проживаю у КНР 5 років. Отримав дозвіл міграційних властей на постійне проживання. Чи необхідно зареєструватися у Посольстві? 

У разі залишення за кордоном де-факто на довготривале перебування за чинним законодавством України Вам необхідно оформити дозвіл компетентних органів України за місцем Вашої останньої реєстрації (прописки) відповідного дозволу на постійне проживання у КНР (ПМП). Ви можете подавати через консульський відділ Посольства (перелік вимог, довідкова інформація  та відповідна анкета для заповнення розміщено на Веб-сайті Посольства у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Оформлення ПМП».

За вчинення цієї консульської дії справляється консульський збір у розмірі 1600 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China», що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

По завершенню цієї процедури (як правило розгляд питання компетентними органами України триває до шести місяців) Ви маєте правило стати на постійний консульський облік у Посольстві. Для цього заповнюється заява-анкета, подаються необхідні документи (зразок заяви та довідкова інформація розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Реєстрація громадян України». За вчинення цієї консульської дії справляється консульський збір у розмірі 300 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China», що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

Я на законних підставах проживаю у КНР. При поверненні до КНР з України під час проходження прикордонного контролю працівники АДПСУ України звернули увагу на те, у моєму закордонному паспорті відсутня відмітка про узяття на консульський облік. Чи є це правовою вимогою? І що для цього необхідно зробити? Чи впливає це на реалізацію мною законного конституційного права під час виборчого процесу? 

Подача персональних даних громадян України до консульського підрозділу Посольства носить диспозитивний характер тобто Ви маєте можливість реалізувати своє законне право щодо реєстрації у Посольстві. Питання узяття на консульський облік носить характер вільного волевиявлення і не вимагає від Вас примусового виконання. Консульський облік може бути як постійним (для тих громадян, які оформили дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном) так і тимчасовий але з визнаним строком .  Водночас, подана Вами інформація Посольству щодо перебування на консульському обліку створює для Вас правові підстави для включення до Єдиного реєстру виборців, які передаються дипломатичними каналами до ЦВК України. Зразки заяв та довідкова інформація розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриках «Реєстрація громадян України», «Вибори», на Веб-сайті МЗС

Я набув(ла) громадянство КНР. Китайські міграційні органи анулювали дозвіл на постійне проживання у моєму закордонному паспорті і видали китайський паспорт.

Чи є правомірним подальший механізм моїх поїздок в Україну та повернення до КНР за закордонним паспортом України? Чи визнаватиметься Україною моє китайське громадянство, надане КНР без вимоги стосовно подачі довідки про вихід з громадянства України?

За законом України «Про громадянство України» особа–громадянин України, яка набула громадянство іноземної держави, перебуває у правових відносинах з Україною лише як громадянин України. Законний механізм поїздок такої особи на Батьківщину полягає у необхідності підтвердження на кордоні як свого українського громадянства, так і іншого документу, виданого китайськими органами влади як правової підстави-дозволу на в’їзд до КНР. Громадянство України за такою особою визнаватиметься Україною  доти, доки сама така особа не розпочне процедуру виходу з громадянства України (дивіться рубрику «Консульські питання» підрубрику «Оформлення процедури виходу з громадянства України». Цьому в обов’язковому порядку передує оформлення дозволу компетентних органів України на постійне проживання у КНР (див. підрубрику «Оформлення ПМП»)

Я вийшла заміж на іноземного громадянина у КНР. Чи визнаватиметься мій шлюб в Україні? Після реєстрації шлюбу взяла прізвище чоловіка. Чи потрібно мені отримувати новий паспорт?

 

 

 

Документ про укладення законного шлюбу між чоловіком та жінкою, зареєстрований у КНР, виданий місцевим органом КНР, має бути легалізований в МЗС КНР та у консульському відділу Посольства України в КНР (або нотаріальним штампом APOSTILLE у випадку видачі такого документу офіційними властями САР Гонконг або Макао). Такий документ і підтверджуватиме Ваш офіційний шлюб за кордоном. У разі наявності реєстрації (прописки) в Україні, тобто неоформлення Вами процедури ПМП (дозволу компетентних органів України на постійне проживання в КНР) та, відповідно, українського внутрішнього паспорта,– Вам необхідно починати з обміну саме цього внутрішнього паспорта за місцем реєстрації в Україні, а лише після цього Ви маєте право на отримання нового закордонного паспорта. УВАГА! Ця норма не стосується тих осіб, якщо Ви виявляєте готовність оформлювати ПМП у КНР через Посольство України.

Задля уникнення непорозумінь при перетині кордону (як тимчасовий засіб) Ви мате право пред’являти для проходження паспортного контролю разом з закордонним паспортом (в якому вказане дошлюбне прізвище) легалізований зазначений документ про одруження, виданий у КНР.   

Я на законних підставах перебуваю у КНР. У моєму закордонному паспорті відсутні вільні сторінки і МГБ КНР вимагає подання нового паспорта України для виїзду за кордон (УВАГА! Сторінка у двосторонньому аркуші

закордонного паспорта України, що містить відтиски, які переходять на цю вільну сторінку, не вважається заповненою!)

Які правові підстави, визначені на сьогодні чинним законодавством України для обміну закордонних паспортів в консульських установах України?  

У разі наявності вільних сторінок у Вашому закордонному паспорті Ви маєте право на подовження терміну дії Вашого паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Особи, які оформили дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном, який видається МГБ КНР, означає лише надання КНР права іноземцю на перебування на її території без обмеження і жодною мірою не стосується поняття дозволу компетентних  органів України на постійне проживання за кордоном), особи, які перебувають на навчанні або перебувають на стажуванні чи відряджені з України з цією метою  тобто постійно зареєстровані в Україні і лише тимчасово перебувають у КНР на підставі дозволів міграційної служби КНР, а також особи, які постійно зареєстровані в Україні і на законних підставах тимчасово працевлаштовані у КНР за відповідними контрактами/трудовими угодами мають право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у консульському підрозділі Посольства України. Необхідна інформація та заява-анкета розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон». За вчинення цієї консульської дії справляється відповідний консульський збір у розмірі 900 RMB Термін централізованого оформлення закордонного паспорта в Україні може зайняти тривалий час (понад 3 місяці).

Я громадянка України, перебуваю у КНР та постійно зареєстрована в Україні (маю внутрішній паспорт України). Маю намір розірвати шлюб, зареєстрований в Україні. До якого органу влади мені звернутися?    

Для розірвання шлюбу за взаємною згодою обох з подружжя подається заява до відділу актів цивільного стану громадян в Україні. У разі відсутності такої згоди, Ви маєте право подати відповідну заяву до суду за місцем Вашої реєстрації в Україні.

Який на сьогодні діє офіційний режим пропуску громадян України та іноземців через державний кордон України на ділянках Луганської, Донецької областей та АР Крим? 

 Станом на серпень 2015 року АДПС України встановлено законний режим пропуску громадян України та іноземців, які перетинають Державний кордон України на ділянках Луганської, Донецької областей та АР Крим 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux